1. A www.esztetika.com domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője az "ESZTÉTIKA" Korlátolt felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 150; bejegyezte a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-980380; adószáma: 23832776-2-43; statisztikai számjele: 23832776-4645-113-01.; bankszámlaszáma: OTP Bank Zrt. 11705008-20469948-00000000; önállóan képviseli: Harmati Csaba ügyvezető; e-mail címe: webrendeles@esztetika.com; telefonszáma: +36 (1) 280-8364; továbbiakban: Üzemeltető).

  Kérjük, hogy amennyiben Vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webáruháznak, úgy figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi nyilatkozatunkat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe Webáruház-szolgáltatásunkat, amennyiben ezen dokumentumokban foglaltakkal egyetért és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  Jelen általános szerződési feltételek nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

  A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 2. Az általános szerződési feltételek tárgya

  A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az üzemeltető és az üzemeltető által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (üzemeltető és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

  A Vásárló a Webáruházban előzetes regisztrációt követően, virtuális módon – online vásárlás keretében – választhatja ki és rendelheti meg az általa kiválasztott terméke(ke)t. A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, házhozszállítással, illetve bolti átvétellel rendelhetőek meg. Az üzemeltető és alvállalkozói arra törekednek, hogy a Webáruházban a Vásárló által kiválasztott és megrendelt terméket tartalmazó küldemény a lehető legrövidebb időn belül kiszállításra kerüljön a Vásárló által megjelölt szállítási címre.

  A Felek között létrejövő szerződés nyelve a magyar.

  A Webáruházban engedélyköteles terméket nem árusítunk.


3. Az ÁSZF hatálya

 

A jelen ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

 

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az üzemeltető a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

4. A Webáruház-szolgáltatás területi kiterjedése

 

Az üzemeltető által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az üzemeltető azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el.

 

Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

 

5. A regisztráció

 

A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 

   Név

   Szállítási cím

Számlázási cím

   Elektronikus levelezési cím

   Telefonszám

 

Választhatóan megadható adatok:

 

   Egyéb közlendő

   Számlázási cégnév

 

A Vásárló köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Vásárló által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az üzemeltetőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Vásárló hozzáférését.

 

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

 

6. Adatvédelem

 

A Vásárló által megadott adatok üzemeltető általi kezelésével, tárolásával, felhasználásával, védelmével kapcsolatosan kérjük, hogy tanulmányozza át az üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatát. Amennyiben a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát, úgy az egyben az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak Vásárló általi elfogadását is jelenti.

 

7. A szerződés létrejötte

 

A szerződés a Webáruház internetes felületén történő regisztrációval, a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek tekintse.

 

A regisztráció során a Vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának lehetőségével. A Vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti.

 

A Vásárló e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a Webáruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a rendszer helyezi a Vásárló személyes kosarába.

 

A megrendelés menete

 

   A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

   Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

   Szállítási/fizetési mód kiválasztása.

   Megrendelés

   Szállítási/Számlázási, illetve a belépési adatok megadása/Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni. (ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül sor a termék szállítására és a számla kiállítására!)

   Az adatok megadását követően a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (pl.: egyéb közlendő)

   Elektronikus levélben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Az egy alkalommal megrendelt termékek ellenértéke nem haladhatja meg a 1.000.000,- Ft-ot (egymillió forintot).

Az elektronikus levélben történő visszaigazolás kézbesítésének elmaradását okozhatja a hibásan megadott elektronikus levélcím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége. Az üzemeltető a Vásárló által hibásan megadott elektronikus levélcím és a postafiókhoz tartozó tárhely telítettségének következményeiért nem tartozik felelősséggel.

A weboldalon feltüntetett termékleírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. Az üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő termékképet és leírást helyezzen el az oldalon. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, amelyért üzemeltető felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy szíveskedjen az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a megrendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel. A feltüntetett bruttó árak magukban foglalják a 27% (huszonhét százalék) mértékű általános forgalmi adót, valamint az összes járulékos költséget a szállítási költség kivételével. Az árak feltüntetése a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendeletben foglaltak figyelembevételével történik.

 

 

A megrendelés visszaigazolása

 

Az üzemeltető a megrendelés leadásakor a Vásárló felé haladéktalanul visszaigazolást küld a megrendelés felvételének tényéről.

 

Amennyiben a visszaigazolás a Vásárlóhoz 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége megszűnik, illetve mentesül szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.

 

A megrendelések feldolgozása naponta történik 9 (kilenc) órától 12 (tizenkét) óráig. üzemeltető fenntartja a megrendelés teljes egészében történő visszautasításának jogát. Az üzemeltető a megrendelés teljesítésének megkezdéséig biztosítja a lehetőséget a Vásárlónak megrendelése elektronikus úton történő visszavonására. A megrendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló elektronikus levélben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az üzemeltető elérhetőségein) van lehetősége megrendelésének visszavonására.

 

A megrendelés visszavonását üzemeltető az alábbiak szerint jogosult elfogadni vagy visszautasítani:

 

utánvételes fizetéssel a Szállítónak át nem adott megrendelések vonatkozásában elfogadja;

 

elektronikus úton (bankkártyával) vagy banki átutalással előre történő fizetés esetén a megrendelés visszavonását az utánvételes fizetés szabályai szerint fogadja el azzal, hogy az átutalt vételárat 30 (harminc) napon belül téríti vissza a Vásárlónak, valamint a banki költségek ebben az esetben a Vásárlót terhelik.

 

8. A megrendelés teljesítése

 

A Vásárló megrendelésének teljesítése érdekében az üzemeltető a következő adatokat bocsátja a TRANS-O-FLEX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1239 Budapest, Európa út 12.; bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-980899; adószáma: 13947109-2-43; statisztikai számjele: 13947109-5320-113-01), mint szállító (továbbiakban: Szállító) rendelkezésére:

 

   Küldemény címzettjének neve

   Szállítási cím

   Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)

   A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvételes megrendelés esetén)

   Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

A Szállító, illetve Szállító megbízottjai az adatokat szigorúan bizalmasan kezelik.

Szállítási határidő

Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásának üzemeltető általi elküldésétől számított 3 (három) munkanap (Budapest közigazgatási határán belüli kiszállítás esetén), illetve 4 (négy) munkanap (Budapest közigazgatási határán kívüli kiszállítás esetén).

 

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási határidőket a termékkészlettől függően egyoldalúan módosítsa. Ebben az esetben a megrendelés visszaigazolására előírt határidőben tájékoztatja erről a Vásárlót, megjelöli az esetleges későbbi szállítási határidőt vagy helyettesítő terméket ajánl fel a Vásárló részére.

10. Fizetési feltételek

 

A Vásárló a küldemény (termék) vételárát elektronikus úton (bankkártyával) vagy az üzemeltető bankszámlájára történő banki átutalással a megrendelés leadásakor, vagy a Szállítónak a küldemény átvételekor készpénzben (utánvételes küldemény) teljesíti.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy utánvételes küldemény esetén Szállító csak az utánvételi összeg hiánytalan megfizetését követően jogosult a küldeményt a címzett részére átadni.

 

Az üzemeltető, Szállító, a vételár megfizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylatot állít ki, amelyet Vásárló, illetve Címzett részére átad.

 

Az üzemeltető részteljesítést nem vállal és nem fogad el, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét címzett indokolatlanul megtagadja, az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját megszüntesse, valamint az esetlegesen időközben leadott megrendeléseit törölje.

 

A megrendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást: (e-mail cím: webrendeles@esztetika.com; telefonszám: +36 (1) 280-8364 (9 és 17 óra között)),

 

11. Elállási jog

 

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján a Vásárló a küldemény (termék) kézhezvételének napjától számított 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A Vásárló elállása esetén üzemeltető a Vásárló által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti. Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az üzemeltető azonban követelheti a Vásárlótól a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A Vásárló nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

Az alábbiakban közöljük továbbá a Rendelet 3. § (2) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Rendelet 6. §-át és 7. §-ának (3) bekezdését:

 

Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben az üzemeltető által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a Vásárló elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

 

A Vásárló az üzemeltetőnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.

 

A fenti két bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és az üzemeltető előzetes megállapodásán alapul. Az üzemeltető köteles a Vásárló elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

 

Ha az üzemeltető a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az üzemeltetőt terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről az üzemeltető egyértelműen és pontosan köteles a Vásárlót tájékoztatni.

 

A Rendelet mindenkor hatályos szövegét megtalálja a www.magyarorszag.hu oldalon.

 

 

12. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Vásárló az elállási jog gyakorlását köteles előzetesen üzemeltető részére írásban vagy telefonon jelezni. Postai úton írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontját, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját veszi figyelembe az üzemeltető. Postai úton történő elállás esetében kérjük, hogy ajánlott küldeményként adja postára nyilatkozatát, hogy a postára adás dátumát igazolni tudja!

 

A Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat köteles az üzemeltetőnek megtéríteni!

 

 

A küldemény (termék) vizsgálata az üzemeltető által

 

A küldemény (termék) üzemeltetőhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a küldemény kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett van szükség. A termék vételárának visszafizetése a Vásárló által megadott bankszámlaszámra vagy postai úton történik.

 

13. Jótállás, szavatosság

 

Az üzemeltető jótállási kötelezettségére az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá eső termékek esetében a rendeletben foglaltak, szavatossági kötelezettségére pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok alapján jótállási nyilatkozat kerül kiállításra, úgy Szállító a jótállási nyilatkozatot a termék Vásárló általi átvételekor Vásárló rendelkezésére bocsátja. A jótállás a Vásárlónak a törvényből eredő jogait nem érinti. A termék meghibásodása esetén a termékhez mellékelt jótállási nyilatkozatban megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá az üzemeltető elérhetőségeinek valamelyikén.

 

14. Egyéb rendelkezések

 

A jelen ÁSZF alapján az üzemeltető és a Vásárló között létrejövő szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozata, amelyet a Felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.  

 

A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Webáruház weboldaláról mindenkor letölthető.

 

Üzemeltető jogosult a Vásárlóval, illetve a címzettel szemben fennálló követelését beszámítás útján érvényesíteni. Vásárló, illetve címzett csak az üzemeltető által írásban elismert, illetve a bíróság által jogerősen megállapított követelését jogosult az üzemeltetővel szemben beszámítás útján érvényesíteni.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A Vásárló panaszával a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 26. és 27. §-ai alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és Budapest XI. kerület önkormányzatának jegyzőjéhez fordulhat.

 

Budapest, 2017. augusztus 1.

 

"ESZTÉTIKA" Női Fodrász

Korlátolt felelősségű Társaság